Văn bản theo người ký: Nguyễn Việt Anh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 71/BC-HĐQT 13/07/2020 Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
2 70/TB-HĐQT 06/07/2020 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019
3 Công bố thông tin 06/07/2020 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 2.500 CP
4 Số 59/TB-HĐQT 21/06/2020 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019
5 Công bố thông tin 21/06/2020 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2.880 CP
6 Số 32/TB-HĐQT 06/05/2020 Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ 2020
7 Số 209/CB-ĐSVP 13/04/2020 Về việc lùi thời gian tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2020
8 Công bố thông tin 05/11/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 10.500 CP
9 Công bố thông tin 28/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.500 CP
10 Công bố thông tin 12/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 9.140 CP
11 Công bố thông tin 03/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 9.140 CP
12 Số 71/TB-HĐQT 23/06/2019 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018
13 Nguyễn Việt Anh 09/06/2019 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.383 CP (tỷ lệ 15,24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.337 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng CP nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.
14 Số 62/TB-ĐSVP 30/05/2019 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018
15 Số 55/TB/ĐSVP 25/04/2019 Thông báo về việc ủy quyền trong thời gian Chủ tịch HĐQT đi công tác
16 Số 45/NQ-ĐHĐCĐ 04/04/2019 Nghị quyết + Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019
17 Kèm theo Công văn số 31/CV-ĐSVP 24/03/2019 Tài liệu ĐH cổ đông 2018
18 Số 31/CV-ĐSVP 24/03/2019 Công bố tài liệu ĐH cổ đông 2018
19 Số 17/TB-HĐQT 26/02/2019 TB chốt DS cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2019
20 Công bố thông tin 26/11/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 5.185 CP
21 Công bố thông tin 18/11/2018 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 182.198 CP (tỷ lệ 14,82%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.185 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/11/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/11/2018.
22 Công bố thông tin 07/08/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 3929 CP
23 Công bố thông tin 30/07/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 3929 CP
24 84/TB-ĐSVP 26/07/2018 Bổ nhiệm kế toán trưởng, Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú
25 71/CBTT-HĐQT 24/07/2018 Công bố thông tin thay đổi Trưởng ban Kiểm soát công ty
26 68/NQ-ĐHCĐ 09/07/2018 Nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản 7/2018
27 63/TH-HĐQT 28/06/2018 Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
28 57/TB-HĐQT 20/06/2018 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017
29 52/TB-HĐQT2018 17/06/2018 Thông báo đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh chia Cổ tức 2017
30 Hồ sơ ĐH 18/04/2018 Nghị quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2018
31 Số 18/TB-HĐQT 19/03/2018 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
32 Công bố thông tin 09/03/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 7793 CP
33 Công bố thông tin 28/02/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 7793 CP
34 Số 11/NQ-HĐQT và Số 13/TB-HĐQT 25/02/2018 NQ về việc tổ chức ĐH cổ đông năm 2018 và TB đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH
35 Số 05/BC-HĐQT 18/01/2018 Công bố thông tin Cổ đông lớn
36 HNX 05/12/2017 Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT- Đăng ký mua 2.150 CP
37 1230/TB-ĐSVP 30/11/2017 TB Lựa chọn đơn vị kiểm toán
38 Nghị quyết .số 71/NQ-HĐQT 16/11/2017 NQ HĐQT về lấy ý kiến bằng văn bản
39 Ông Nguyễn Việt Anh 06/11/2017 Thông báo kết quả giao dịch chứng khoán của người nội bộ công ty
Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
40 Thư xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Dự thảo 05/11/2017 Thư xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Dự thảo Nghị quyết
41 Thông báo 24/10/2017 Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng
42 Số 61/NQ-HĐQT 04/10/2017 Nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản
43 Số 63/TB-HĐQT 09/10/2017 Thông báo chốt danh sách cổ đông tháng 11/2017.
44 40/CBTT-HĐQT 10/07/2017 Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2016
45 24/NQ-HĐQT 22/05/2017 Nghị quyết về việc giải thể Đội công trình đường sắt
46 25/TB-HĐQT 24/05/2017 Thông báo việc ủy quyền giải quyết công việc trong thời gian Chủ tịch HĐQT đi công tác
47 BC thường niên 2016 09/04/2017 Báo cáo thường niên năm 2016
48 Biên bản họp và Nghị quyết 08/04/2017 Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
49 Số: 12/TB-HĐQT 26/03/2017 Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ 2017
50 185/TB-ĐSVP 08/03/2017 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây