STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Công bố thông tin 27/04/2022 Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022
2 Công bố thông tin 17/04/2022 Báo cáo thường niên năm 2021
3 Công bố thông tin 13/04/2022 Tài liệu ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022
4 Số 24/TB-HĐQT 31/03/2022 Mời họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022
5 Công bố thông tin 02/03/2022 Báo cáo tài chính năm 2021
6 Công bố thông tin 01/03/2022 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
7 Số 09/TB-HĐQT 14/02/2022 Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2022
8 Công bố thông tin 02/01/2022 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 7.365 CP
9 Công bố thông tin 02/01/2022 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 7.265 CP
10 Công bố thông tin 20/12/2021 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 7.500 CP
11 Công bố thông tin 20/12/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 7.500 CP
12 Số 781/CB-ĐSVP 20/09/2021 Công bố thông tin về Hợp đồng vay vốn dẫn đến tổng các khoản vay đạt trên 30% vốn chủ sở hữu
13 2600109073 24/07/2021 Đăng ký doanh nghiệp
14 Số 99/TB-ĐSVP 18/07/2021 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020
15 Số 100/BC-HĐQT 18/07/2021 Báo cáo quản trị 6 tháng 2021
16 Số 82/TB-ĐSVP 07/06/2021 TB chốt DS cổ đông để chia cổ tức năm 2020
17 Công bố thông tin 28/04/2021 Báo cáo thường niên năm 2020
18 Công bố thông tin 28/04/2021 Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
19 Công bố thông tin 19/04/2021 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
20 Số 45/TB-ĐSVP 07/04/2021 TB mời tham dự họp ĐH cổ đông thường niên năm 2021
21 Công bố thông tin 04/03/2021 Báo cáo tài chính 2020
22 Số 131/TB-ĐSVP 01/03/2021 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty
23 Số 109/TB-ĐSVP 22/02/2021 Thông báo cử lại Người đại diện phần vốn
24 Số 86/TB-ĐSVP 07/02/2021 Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc
25 Công bố thông tin 05/02/2021 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 7.339 CP
26 Công bố thông tin 05/02/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 7.227 CP
27 Số 01/BC-HĐQT 28/01/2021 Báo cáo quản trị năm 2020
28 Số 45/CB-ĐSVP 19/01/2021 Công bố thông tin hợp đồng vay vốn dẫn đến tổng các khoản vay đạt trên 30% vốn chủ sở hữu
29 Số 46/TB-ĐSVP 19/01/2021 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
30 Công bố thông tin 17/01/2021 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.000CP
31 Số 04/TB-HĐQT 17/01/2021 Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2021
32 Công bố thông tin 17/01/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 10.000CP
33 Số 09/NQ-ĐHĐCĐ 28/08/2020 Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
34 Công bố thông tin 17/08/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
35 Số 71/BC-HĐQT 13/07/2020 Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
36 70/TB-HĐQT 06/07/2020 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019
37 Công bố thông tin 06/07/2020 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 2.500 CP
38 Công bố thông tin 06/07/2020 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 2.482 CP
39 Công bố thông tin 21/06/2020 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2.880 CP
40 Công bố thông tin 21/06/2020 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 2.867 CP
41 Số 59/TB-HĐQT 21/06/2020 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019
42 Số 32/TB-HĐQT 06/05/2020 Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ 2020
43 Số 209/CB-ĐSVP 13/04/2020 Về việc lùi thời gian tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2020
44 Số 1167/CB-ĐSVP 09/12/2019 Công bố thông tin về việc vay vốn ngân hàng
45 Công bố thông tin 06/11/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 10.499 CP
46 Công bố thông tin 05/11/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 10.500 CP
47 Công bố thông tin 28/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 10.499 CP
48 Công bố thông tin 28/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.500 CP
49 Công bố thông tin 12/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 9.140 CP
50 Công bố thông tin 12/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Thành viên HĐQT, Giám đốc, đã mua 7.007 CP
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây