STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 09/NQ-ĐHĐCĐ 29/08/2020 Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
2 Công bố thông tin 18/08/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 Số 71/BC-HĐQT 14/07/2020 Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
4 70/TB-HĐQT 07/07/2020 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019
5 Công bố thông tin 07/07/2020 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 2.500 CP
6 Công bố thông tin 07/07/2020 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 2.482 CP
7 Công bố thông tin 22/06/2020 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2.880 CP
8 Công bố thông tin 22/06/2020 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 2.867 CP
9 Số 59/TB-HĐQT 22/06/2020 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019
10 Số 32/TB-HĐQT 07/05/2020 Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ 2020
11 Số 209/CB-ĐSVP 14/04/2020 Về việc lùi thời gian tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2020
12 Số 1167/CB-ĐSVP 10/12/2019 Công bố thông tin về việc vay vốn ngân hàng
13 Công bố thông tin 07/11/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 10.499 CP
14 Công bố thông tin 06/11/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 10.500 CP
15 Công bố thông tin 29/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 10.499 CP
16 Công bố thông tin 29/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.500 CP
17 Công bố thông tin 13/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 9.140 CP
18 Công bố thông tin 13/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Thành viên HĐQT, Giám đốc, đã mua 7.007 CP
19 Công bố thông tin 13/10/2019 Ông Trần Ngọc Thăng - Phó Giám đốc, đã bán 2.136 CP
20 Số 958/ĐSVP-TCKT 04/10/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá Máy siêu âm (Hàn Quốc)
21 Số 959/ĐSVP-TCKT 04/10/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá Toa xe goòng cũ hỏng
22 Công bố thông tin 04/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 9.140 CP
23 Công bố thông tin 04/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 7.007 CP
24 Công bố thông tin 04/10/2019 Ông Trần Ngọc Thăng - Phó Giám đốc đăng ký bán 2.136 CP
25 Số 71/TB-HĐQT 24/06/2019 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018
26 Nguyễn Việt Anh 10/06/2019 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.383 CP (tỷ lệ 15,24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.337 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng CP nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.
27 Trần Như Thắng 10/06/2019 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Như Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.282 CP (tỷ lệ 15,23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 12.813 CP
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.
28 Số 62/TB-ĐSVP 31/05/2019 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018
29 Số 55/TB/ĐSVP 26/04/2019 Thông báo về việc ủy quyền trong thời gian Chủ tịch HĐQT đi công tác
30 Số 45/NQ-ĐHĐCĐ 05/04/2019 Nghị quyết + Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019
31 DSV 2018 25/03/2019 Báo cáo thường niên năm 2018
32 Số 31/CV-ĐSVP 25/03/2019 Công bố tài liệu ĐH cổ đông 2018
33 Kèm theo Công văn số 31/CV-ĐSVP 25/03/2019 Tài liệu ĐH cổ đông 2018
34 BCTC 2018 05/03/2019 Báo cáo tài chính 2018
35 Số 17/TB-HĐQT 27/02/2019 TB chốt DS cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2019
36 Số 1183/TB-ĐSVP 17/12/2018 Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2018
37 Công bố thông tin 04/12/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đã mua 5.184 CP
38 Công bố thông tin 27/11/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 5.185 CP
39 Công bố thông tin 19/11/2018 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 182.198 CP (tỷ lệ 14,82%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.185 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/11/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/11/2018.
40 Công bố thông tin 19/11/2018 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Như Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 182.098 CP (tỷ lệ 14,81%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.184 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/11/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/12/2018.
41 Công bố thông tin 08/08/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 3929 CP
42 Công bố thông tin 08/08/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đã mua 3930 CP
43 Công bố thông tin 31/07/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 3929 CP
44 Công bố thông tin 30/07/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đăng ký mua 3930 CP
45 84/TB-ĐSVP 27/07/2018 Bổ nhiệm kế toán trưởng, Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú
46 71/CBTT-HĐQT 25/07/2018 Công bố thông tin thay đổi Trưởng ban Kiểm soát công ty
47 68/NQ-ĐHCĐ 10/07/2018 Nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản 7/2018
48 613/CV-ĐSVP 06/07/2018 Hướng dẫn nhận tiền cổ tức 2017
49 63/TH-HĐQT 29/06/2018 Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
50 57/TB-HĐQT 21/06/2018 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây