Văn bản theo chủ đề: Quan hệ cổ đông

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 71/BC-HĐQT 13/07/2020 Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
2 70/TB-HĐQT 06/07/2020 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019
3 Công bố thông tin 06/07/2020 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 2.482 CP
4 Công bố thông tin 06/07/2020 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 2.500 CP
5 Số 59/TB-HĐQT 21/06/2020 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019
6 Công bố thông tin 21/06/2020 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 2.867 CP
7 Công bố thông tin 21/06/2020 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2.880 CP
8 Số 32/TB-HĐQT 06/05/2020 Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ 2020
9 Số 209/CB-ĐSVP 13/04/2020 Về việc lùi thời gian tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2020
10 Số 1167/CB-ĐSVP 09/12/2019 Công bố thông tin về việc vay vốn ngân hàng
11 Công bố thông tin 06/11/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 10.499 CP
12 Công bố thông tin 05/11/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 10.500 CP
13 Công bố thông tin 28/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.500 CP
14 Công bố thông tin 28/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 10.499 CP
15 Công bố thông tin 12/10/2019 Ông Trần Ngọc Thăng - Phó Giám đốc, đã bán 2.136 CP
16 Công bố thông tin 12/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Thành viên HĐQT, Giám đốc, đã mua 7.007 CP
17 Công bố thông tin 12/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 9.140 CP
18 Công bố thông tin 03/10/2019 Ông Trần Ngọc Thăng - Phó Giám đốc đăng ký bán 2.136 CP
19 Công bố thông tin 03/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 7.007 CP
20 Công bố thông tin 03/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 9.140 CP
21 Số 959/ĐSVP-TCKT 03/10/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá Toa xe goòng cũ hỏng
22 Số 958/ĐSVP-TCKT 03/10/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá Máy siêu âm (Hàn Quốc)
23 Số 71/TB-HĐQT 23/06/2019 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018
24 Trần Như Thắng 09/06/2019 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Như Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.282 CP (tỷ lệ 15,23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 12.813 CP
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.
25 Nguyễn Việt Anh 09/06/2019 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.383 CP (tỷ lệ 15,24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.337 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng CP nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.
26 Số 62/TB-ĐSVP 30/05/2019 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018
27 Số 55/TB/ĐSVP 25/04/2019 Thông báo về việc ủy quyền trong thời gian Chủ tịch HĐQT đi công tác
28 Số 45/NQ-ĐHĐCĐ 04/04/2019 Nghị quyết + Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019
29 Kèm theo Công văn số 31/CV-ĐSVP 24/03/2019 Tài liệu ĐH cổ đông 2018
30 Số 31/CV-ĐSVP 24/03/2019 Công bố tài liệu ĐH cổ đông 2018
31 DSV 2018 24/03/2019 Báo cáo thường niên năm 2018
32 BCTC 2018 04/03/2019 Báo cáo tài chính 2018
33 Số 17/TB-HĐQT 26/02/2019 TB chốt DS cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2019
34 Số 1183/TB-ĐSVP 16/12/2018 Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2018
35 Công bố thông tin 03/12/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đã mua 5.184 CP
36 Công bố thông tin 26/11/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 5.185 CP
37 Công bố thông tin 18/11/2018 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Như Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 182.098 CP (tỷ lệ 14,81%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.184 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/11/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/12/2018.
38 Công bố thông tin 18/11/2018 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 182.198 CP (tỷ lệ 14,82%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.185 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/11/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/11/2018.
39 Công bố thông tin 07/08/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đã mua 3930 CP
40 Công bố thông tin 07/08/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 3929 CP
41 Công bố thông tin 29/07/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đăng ký mua 3930 CP
42 Công bố thông tin 30/07/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 3929 CP
43 84/TB-ĐSVP 26/07/2018 Bổ nhiệm kế toán trưởng, Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú
44 71/CBTT-HĐQT 24/07/2018 Công bố thông tin thay đổi Trưởng ban Kiểm soát công ty
45 68/NQ-ĐHCĐ 09/07/2018 Nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản 7/2018
46 613/CV-ĐSVP 05/07/2018 Hướng dẫn nhận tiền cổ tức 2017
47 63/TH-HĐQT 28/06/2018 Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
48 57/TB-HĐQT 20/06/2018 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017
49 52/TB-HĐQT2018 17/06/2018 Thông báo đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh chia Cổ tức 2017
50 Hồ sơ ĐH 18/04/2018 Nghị quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2018
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây