Văn bản theo chủ đề: Quan hệ cổ đông

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Nguyễn Thanh Bình 09/06/2019 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Bình - Mã chứng khoán: DSV - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.050 CP (tỷ lệ 0,17%) - Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Như Thắng - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em vợ - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 187.282 CP (tỷ lệ 15,23%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.050 CP - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.
2 Trần Như Thắng 09/06/2019 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Như Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.282 CP (tỷ lệ 15,23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 12.813 CP
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.
3 Nguyễn Việt Anh 09/06/2019 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.383 CP (tỷ lệ 15,24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.337 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng CP nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.
4 Số 62/TB-ĐSVP 30/05/2019 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018
5 Số 55/TB/ĐSVP 25/04/2019 Thông báo về việc ủy quyền trong thời gian Chủ tịch HĐQT đi công tác
6 Số 45/NQ-ĐHĐCĐ 04/04/2019 Nghị quyết + Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019
7 Kèm theo Công văn số 31/CV-ĐSVP 24/03/2019 Tài liệu ĐH cổ đông 2018
8 Số 31/CV-ĐSVP 24/03/2019 Công bố tài liệu ĐH cổ đông 2018
9 DSV 2018 24/03/2019 Báo cáo thường niên năm 2018
10 BCTC 2018 04/03/2019 Báo cáo tài chính 2018
11 Số 17/TB-HĐQT 26/02/2019 TB chốt DS cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2019
12 Số 1183/TB-ĐSVP 16/12/2018 Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2018
13 Công bố thông tin 03/12/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đã mua 5.184 CP
14 Công bố thông tin 26/11/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 5.185 CP
15 Công bố thông tin 18/11/2018 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Như Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 182.098 CP (tỷ lệ 14,81%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.184 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/11/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/12/2018.
16 Công bố thông tin 18/11/2018 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 182.198 CP (tỷ lệ 14,82%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.185 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/11/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/11/2018.
17 Công bố thông tin 07/08/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đã mua 3930 CP
18 Công bố thông tin 07/08/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 3929 CP
19 Công bố thông tin 29/07/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đăng ký mua 3930 CP
20 Công bố thông tin 30/07/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 3929 CP
21 84/TB-ĐSVP 26/07/2018 Bổ nhiệm kế toán trưởng, Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú
22 71/CBTT-HĐQT 24/07/2018 Công bố thông tin thay đổi Trưởng ban Kiểm soát công ty
23 68/NQ-ĐHCĐ 09/07/2018 Nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản 7/2018
24 613/CV-ĐSVP 05/07/2018 Hướng dẫn nhận tiền cổ tức 2017
25 63/TH-HĐQT 28/06/2018 Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
26 57/TB-HĐQT 20/06/2018 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017
27 52/TB-HĐQT2018 17/06/2018 Thông báo đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh chia Cổ tức 2017
28 Hồ sơ ĐH 18/04/2018 Nghị quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2018
29 Số 18/TB-HĐQT 19/03/2018 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
30 Công bố thông tin 09/03/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 7793 CP
31 Công bố thông tin 07/03/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đã mua 8.100 CP
32 Công bố thông tin 28/02/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đăng ký mua 8.100 CP
33 Công bố thông tin 28/02/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 7793 CP
34 Số 11/NQ-HĐQT và Số 13/TB-HĐQT 25/02/2018 NQ về việc tổ chức ĐH cổ đông năm 2018 và TB đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH
35 Báo cáo kết quả giao dịch 28/01/2018 Công bố thông tin: Ông Trần Thanh Tâm - Phó Giám đốc đã bán 3161 CP
36 Số 05/BC-HĐQT 18/01/2018 Công bố thông tin Cổ đông lớn
37 ĐSVP 15/01/2018 Ông Trần Thanh Tâm- Phó Giám đốc công ty đăng ký bán 3161 CP
38 HNX 05/12/2017 Trần Như Thắng - Uỷ viên HĐQT, Giám đốc - Đăng ký mua 2.136 CP
39 HNX 05/12/2017 Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT- Đăng ký mua 2.150 CP
40 1230/TB-ĐSVP 30/11/2017 TB Lựa chọn đơn vị kiểm toán
41 Nghị quyết .số 71/NQ-HĐQT 16/11/2017 NQ HĐQT về lấy ý kiến bằng văn bản
42 BB kiểm phiếu 16/11/2017 Biên bản kiểm phiếu ĐH cổ đông lấy phiếu biểu quyết bằng văn bản
43 Ông Trần Như Thắng 06/11/2017 Thông báo kết quả giao dịch chứng khoán của người nội bộ công ty
Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, Thành viên HĐQT
44 Ông Nguyễn Việt Anh 06/11/2017 Thông báo kết quả giao dịch chứng khoán của người nội bộ công ty
Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
45 Thư xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Dự thảo 05/11/2017 Thư xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến cổ đông. Dự thảo Nghị quyết
46 Thông báo 24/10/2017 Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng
47 Thông báo 24/10/2017 Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng
48 Số 61/NQ-HĐQT 04/10/2017 Nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản
49 Số 63/TB-HĐQT 09/10/2017 Thông báo chốt danh sách cổ đông tháng 11/2017.
50 Số 50/TB-HĐQT 25/08/2017 Thông báo về việc giao dịch với người có liên quan
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây