Văn bản theo chủ đề: Quan hệ cổ đông

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 103/TB-HĐQT 26/08/2023 Về việc chi trả cổ tức năm 2022
2 Công bố thông tin 08/08/2023 Thông tin bổ nhiệm lại Phó Giám đốc và Kế toán trưởng
3 Công bố thông tin 06/04/2023 Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2023
4 Số 90/TB-HĐQT 31/07/2023 Thông báo chốt danh sách để chia cổ tức năm 2022 (Thay thế cho TB số 87/TB-HĐQT ngày 24/7/2023)
5 Số 87/BC-HĐQT 23/07/2023 Thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022
6 Số 86/BC-HĐQT 18/07/2023 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023
7 Công bố thông tin 23/03/2023 Báo cáo thường niên năm 2022
8 Số 35/TB-HĐQT 15/03/2023 Mời dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2023
9 Công bố thông tin 27/02/2023 Ông Nguyễn Việt Anh - CT.HĐQT đã mua 2.300 CP
10 Công bố thông tin 22/02/2023 Báo cáo tài chính năm 2022
11 Công bố thông tin 20/02/2023 Ông Nguyễn Việt Anh - CT.HĐQT đăng ký mua 2300CP
12 Số 19/TB-HĐQT 07/02/2023 Chốt danh sách cổ đông để thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
13 Công bố thông tin 02/02/2023 Đăng ký kinh doanh (lần 7)
14 Công bố thông tin 30/01/2023 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
Biên bản cuộc họp
QĐ bổ nhiệm Giám đốc
15 Số 01/TB-HĐQT 08/01/2023 Mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2023
16 Công bố thông tin 02/01/2023 Đăng ký kinh doanh (lần 6)
17 Số 106/NQ-HĐQT 25/12/2022 NQ của HĐQT về phân công Phó Giám đốc phụ trách
18 Số 105/TB-HĐQT 12/12/2022 Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông bất thường
19 Số 103; 104/TB-HĐQT 13/12/2022 TB tổ chức ĐH cổ đông bất thường 2022
20 Công bố thông tin 08/12/2022 Hợp đồng kiểm toán năm 2022
21 Số 62/TB-ĐSVP 26/06/2022 Chốt danh sách chia cổ tức 2021
22 Công bố thông tin 27/04/2022 Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022
23 Công bố thông tin 17/04/2022 Báo cáo thường niên năm 2021
24 Công bố thông tin 13/04/2022 Tài liệu ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022
25 Số 24/TB-HĐQT 31/03/2022 Mời họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022
26 Công bố thông tin 02/03/2022 Báo cáo tài chính năm 2021
27 Công bố thông tin 01/03/2022 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
28 Số 09/TB-HĐQT 14/02/2022 Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2022
29 Công bố thông tin 02/01/2022 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 7.265 CP
30 Công bố thông tin 02/01/2022 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 7.365 CP
31 Công bố thông tin 20/12/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 7.500 CP
32 Công bố thông tin 20/12/2021 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 7.500 CP
33 Số 781/CB-ĐSVP 20/09/2021 Công bố thông tin về Hợp đồng vay vốn dẫn đến tổng các khoản vay đạt trên 30% vốn chủ sở hữu
34 Số 100/BC-HĐQT 18/07/2021 Báo cáo quản trị 6 tháng 2021
35 2600109073 24/07/2021 Đăng ký doanh nghiệp
36 Số 99/TB-ĐSVP 18/07/2021 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020
37 Số 82/TB-ĐSVP 07/06/2021 TB chốt DS cổ đông để chia cổ tức năm 2020
38 Công bố thông tin 28/04/2021 Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
39 Công bố thông tin 28/04/2021 Báo cáo thường niên năm 2020
40 Công bố thông tin 19/04/2021 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
41 Số 45/TB-ĐSVP 07/04/2021 TB mời tham dự họp ĐH cổ đông thường niên năm 2021
42 Công bố thông tin 04/03/2021 Báo cáo tài chính 2020
43 Số 131/TB-ĐSVP 01/03/2021 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty
44 Số 01/BC-HĐQT 28/01/2021 Báo cáo quản trị năm 2020
45 Số 109/TB-ĐSVP 22/02/2021 Thông báo cử lại Người đại diện phần vốn
46 Số 86/TB-ĐSVP 07/02/2021 Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc
47 Công bố thông tin 05/02/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 7.227 CP
48 Công bố thông tin 05/02/2021 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 7.339 CP
49 Số 46/TB-ĐSVP 19/01/2021 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
50 Số 45/CB-ĐSVP 19/01/2021 Công bố thông tin hợp đồng vay vốn dẫn đến tổng các khoản vay đạt trên 30% vốn chủ sở hữu
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây