Văn bản theo chủ đề: Quan hệ cổ đông

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 1167/CB-ĐSVP 09/12/2019 Công bố thông tin về việc vay vốn ngân hàng
2 Công bố thông tin 06/11/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 10.499 CP
3 Công bố thông tin 05/11/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 10.500 CP
4 Công bố thông tin 28/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.500 CP
5 Công bố thông tin 28/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 10.499 CP
6 Công bố thông tin 12/10/2019 Ông Trần Ngọc Thăng - Phó Giám đốc, đã bán 2.136 CP
7 Công bố thông tin 12/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Thành viên HĐQT, Giám đốc, đã mua 7.007 CP
8 Công bố thông tin 12/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 9.140 CP
9 Công bố thông tin 03/10/2019 Ông Trần Ngọc Thăng - Phó Giám đốc đăng ký bán 2.136 CP
10 Công bố thông tin 03/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 7.007 CP
11 Công bố thông tin 03/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 9.140 CP
12 Số 959/ĐSVP-TCKT 03/10/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá Toa xe goòng cũ hỏng
13 Số 958/ĐSVP-TCKT 03/10/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá Máy siêu âm (Hàn Quốc)
14 Số 71/TB-HĐQT 23/06/2019 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018
15 Nguyễn Thanh Bình 09/06/2019 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Bình - Mã chứng khoán: DSV - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.050 CP (tỷ lệ 0,17%) - Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Như Thắng - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em vợ - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 187.282 CP (tỷ lệ 15,23%) - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.050 CP - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019 - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.
16 Trần Như Thắng 09/06/2019 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Như Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.282 CP (tỷ lệ 15,23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 12.813 CP
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.
17 Nguyễn Việt Anh 09/06/2019 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.383 CP (tỷ lệ 15,24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.337 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng CP nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.
18 Số 62/TB-ĐSVP 30/05/2019 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018
19 Số 55/TB/ĐSVP 25/04/2019 Thông báo về việc ủy quyền trong thời gian Chủ tịch HĐQT đi công tác
20 Số 45/NQ-ĐHĐCĐ 04/04/2019 Nghị quyết + Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019
21 Kèm theo Công văn số 31/CV-ĐSVP 24/03/2019 Tài liệu ĐH cổ đông 2018
22 Số 31/CV-ĐSVP 24/03/2019 Công bố tài liệu ĐH cổ đông 2018
23 DSV 2018 24/03/2019 Báo cáo thường niên năm 2018
24 BCTC 2018 04/03/2019 Báo cáo tài chính 2018
25 Số 17/TB-HĐQT 26/02/2019 TB chốt DS cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2019
26 Số 1183/TB-ĐSVP 16/12/2018 Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2018
27 Công bố thông tin 03/12/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đã mua 5.184 CP
28 Công bố thông tin 26/11/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 5.185 CP
29 Công bố thông tin 18/11/2018 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Như Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 182.098 CP (tỷ lệ 14,81%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.184 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/11/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/12/2018.
30 Công bố thông tin 18/11/2018 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 182.198 CP (tỷ lệ 14,82%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.185 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/11/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/11/2018.
31 Công bố thông tin 07/08/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đã mua 3930 CP
32 Công bố thông tin 07/08/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 3929 CP
33 Công bố thông tin 29/07/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đăng ký mua 3930 CP
34 Công bố thông tin 30/07/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 3929 CP
35 84/TB-ĐSVP 26/07/2018 Bổ nhiệm kế toán trưởng, Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú
36 71/CBTT-HĐQT 24/07/2018 Công bố thông tin thay đổi Trưởng ban Kiểm soát công ty
37 68/NQ-ĐHCĐ 09/07/2018 Nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản 7/2018
38 613/CV-ĐSVP 05/07/2018 Hướng dẫn nhận tiền cổ tức 2017
39 63/TH-HĐQT 28/06/2018 Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
40 57/TB-HĐQT 20/06/2018 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017
41 52/TB-HĐQT2018 17/06/2018 Thông báo đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh chia Cổ tức 2017
42 Hồ sơ ĐH 18/04/2018 Nghị quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2018
43 Số 18/TB-HĐQT 19/03/2018 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
44 Công bố thông tin 09/03/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 7793 CP
45 Công bố thông tin 07/03/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đã mua 8.100 CP
46 Công bố thông tin 28/02/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đăng ký mua 8.100 CP
47 Công bố thông tin 28/02/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 7793 CP
48 Số 11/NQ-HĐQT và Số 13/TB-HĐQT 25/02/2018 NQ về việc tổ chức ĐH cổ đông năm 2018 và TB đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH
49 Báo cáo kết quả giao dịch 28/01/2018 Công bố thông tin: Ông Trần Thanh Tâm - Phó Giám đốc đã bán 3161 CP
50 Số 05/BC-HĐQT 18/01/2018 Công bố thông tin Cổ đông lớn
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây