Văn bản theo chủ đề: Quan hệ cổ đông

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4 Công bố thông tin 20/04/2021 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
5 Số 45/TB-ĐSVP 08/04/2021 TB mời tham dự họp ĐH cổ đông thường niên năm 2021
6 Công bố thông tin 05/03/2021 Báo cáo tài chính 2020
7 Số 131/TB-ĐSVP 02/03/2021 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty
8 Số 01/BC-HĐQT 29/01/2021 Báo cáo quản trị năm 2020
9 Số 109/TB-ĐSVP 23/02/2021 Thông báo cử lại Người đại diện phần vốn
10 Số 86/TB-ĐSVP 08/02/2021 Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc
11 Công bố thông tin 06/02/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 7.227 CP
12 Công bố thông tin 06/02/2021 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 7.339 CP
13 Số 46/TB-ĐSVP 20/01/2021 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
14 Số 45/CB-ĐSVP 20/01/2021 Công bố thông tin hợp đồng vay vốn dẫn đến tổng các khoản vay đạt trên 30% vốn chủ sở hữu
15 Công bố thông tin 18/01/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 10.000CP
16 Công bố thông tin 18/01/2021 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.000CP
17 Số 04/TB-HĐQT 18/01/2021 Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2021
18 Số 09/NQ-ĐHĐCĐ 29/08/2020 Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
19 Công bố thông tin 18/08/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
20 Số 71/BC-HĐQT 14/07/2020 Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
21 70/TB-HĐQT 07/07/2020 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019
22 Công bố thông tin 07/07/2020 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 2.482 CP
23 Công bố thông tin 07/07/2020 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 2.500 CP
24 Số 59/TB-HĐQT 22/06/2020 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019
25 Công bố thông tin 22/06/2020 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 2.867 CP
26 Công bố thông tin 22/06/2020 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2.880 CP
27 Số 32/TB-HĐQT 07/05/2020 Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ 2020
28 Số 209/CB-ĐSVP 14/04/2020 Về việc lùi thời gian tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2020
29 Số 1167/CB-ĐSVP 10/12/2019 Công bố thông tin về việc vay vốn ngân hàng
30 Công bố thông tin 07/11/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 10.499 CP
31 Công bố thông tin 06/11/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 10.500 CP
32 Công bố thông tin 29/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.500 CP
33 Công bố thông tin 29/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 10.499 CP
34 Công bố thông tin 13/10/2019 Ông Trần Ngọc Thăng - Phó Giám đốc, đã bán 2.136 CP
35 Công bố thông tin 13/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Thành viên HĐQT, Giám đốc, đã mua 7.007 CP
36 Công bố thông tin 13/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 9.140 CP
37 Công bố thông tin 04/10/2019 Ông Trần Ngọc Thăng - Phó Giám đốc đăng ký bán 2.136 CP
38 Công bố thông tin 04/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 7.007 CP
39 Công bố thông tin 04/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 9.140 CP
40 Số 959/ĐSVP-TCKT 04/10/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá Toa xe goòng cũ hỏng
41 Số 958/ĐSVP-TCKT 04/10/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá Máy siêu âm (Hàn Quốc)
42 Số 71/TB-HĐQT 24/06/2019 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018
43 Trần Như Thắng 10/06/2019 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Như Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.282 CP (tỷ lệ 15,23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 12.813 CP
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.
44 Nguyễn Việt Anh 10/06/2019 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.383 CP (tỷ lệ 15,24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.337 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng CP nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.
45 Số 62/TB-ĐSVP 31/05/2019 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018
46 Số 55/TB/ĐSVP 26/04/2019 Thông báo về việc ủy quyền trong thời gian Chủ tịch HĐQT đi công tác
47 Số 45/NQ-ĐHĐCĐ 05/04/2019 Nghị quyết + Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019
48 Kèm theo Công văn số 31/CV-ĐSVP 25/03/2019 Tài liệu ĐH cổ đông 2018
49 Số 31/CV-ĐSVP 25/03/2019 Công bố tài liệu ĐH cổ đông 2018
50 DSV 2018 25/03/2019 Báo cáo thường niên năm 2018
51 BCTC 2018 05/03/2019 Báo cáo tài chính 2018
52 Số 17/TB-HĐQT 27/02/2019 TB chốt DS cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2019
53 Số 1183/TB-ĐSVP 17/12/2018 Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2018
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây