Văn bản theo chủ đề: Quan hệ cổ đông

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 82/TB-ĐSVP 08/06/2021 TB chốt DS cổ đông để chia cổ tức năm 2020
2 Công bố thông tin 29/04/2021 Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
3 Công bố thông tin 29/04/2021 Báo cáo thường niên năm 2020
4 Công bố thông tin 20/04/2021 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
5 Số 45/TB-ĐSVP 08/04/2021 TB mời tham dự họp ĐH cổ đông thường niên năm 2021
6 Công bố thông tin 05/03/2021 Báo cáo tài chính 2020
7 Số 131/TB-ĐSVP 02/03/2021 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty
8 Số 01/BC-HĐQT 29/01/2021 Báo cáo quản trị năm 2020
9 Số 109/TB-ĐSVP 23/02/2021 Thông báo cử lại Người đại diện phần vốn
10 Số 86/TB-ĐSVP 08/02/2021 Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc
11 Công bố thông tin 06/02/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 7.227 CP
12 Công bố thông tin 06/02/2021 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 7.339 CP
13 Số 46/TB-ĐSVP 20/01/2021 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
14 Số 45/CB-ĐSVP 20/01/2021 Công bố thông tin hợp đồng vay vốn dẫn đến tổng các khoản vay đạt trên 30% vốn chủ sở hữu
15 Công bố thông tin 18/01/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 10.000CP
16 Công bố thông tin 18/01/2021 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.000CP
17 Số 04/TB-HĐQT 18/01/2021 Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2021
18 Số 09/NQ-ĐHĐCĐ 29/08/2020 Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
19 Công bố thông tin 18/08/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
20 Số 71/BC-HĐQT 14/07/2020 Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
21 70/TB-HĐQT 07/07/2020 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019
22 Công bố thông tin 07/07/2020 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 2.482 CP
23 Công bố thông tin 07/07/2020 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 2.500 CP
24 Số 59/TB-HĐQT 22/06/2020 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019
25 Công bố thông tin 22/06/2020 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 2.867 CP
26 Công bố thông tin 22/06/2020 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2.880 CP
27 Số 32/TB-HĐQT 07/05/2020 Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ 2020
28 Số 209/CB-ĐSVP 14/04/2020 Về việc lùi thời gian tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2020
29 Số 1167/CB-ĐSVP 10/12/2019 Công bố thông tin về việc vay vốn ngân hàng
30 Công bố thông tin 07/11/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 10.499 CP
31 Công bố thông tin 06/11/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 10.500 CP
32 Công bố thông tin 29/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.500 CP
33 Công bố thông tin 29/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 10.499 CP
34 Công bố thông tin 13/10/2019 Ông Trần Ngọc Thăng - Phó Giám đốc, đã bán 2.136 CP
35 Công bố thông tin 13/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Thành viên HĐQT, Giám đốc, đã mua 7.007 CP
36 Công bố thông tin 13/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 9.140 CP
37 Công bố thông tin 04/10/2019 Ông Trần Ngọc Thăng - Phó Giám đốc đăng ký bán 2.136 CP
38 Công bố thông tin 04/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 7.007 CP
39 Công bố thông tin 04/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 9.140 CP
40 Số 959/ĐSVP-TCKT 04/10/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá Toa xe goòng cũ hỏng
41 Số 958/ĐSVP-TCKT 04/10/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá Máy siêu âm (Hàn Quốc)
42 Số 71/TB-HĐQT 24/06/2019 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018
43 Trần Như Thắng 10/06/2019 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Như Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.282 CP (tỷ lệ 15,23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 12.813 CP
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.
44 Nguyễn Việt Anh 10/06/2019 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.383 CP (tỷ lệ 15,24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.337 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng CP nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.
45 Số 62/TB-ĐSVP 31/05/2019 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018
46 Số 55/TB/ĐSVP 26/04/2019 Thông báo về việc ủy quyền trong thời gian Chủ tịch HĐQT đi công tác
47 Số 45/NQ-ĐHĐCĐ 05/04/2019 Nghị quyết + Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019
48 Kèm theo Công văn số 31/CV-ĐSVP 25/03/2019 Tài liệu ĐH cổ đông 2018
49 Số 31/CV-ĐSVP 25/03/2019 Công bố tài liệu ĐH cổ đông 2018
50 DSV 2018 25/03/2019 Báo cáo thường niên năm 2018
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây