Thành viên ĐSVP

sl 1

Trụ sở Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú

I. BAN ĐIỀU HÀNH 
1. Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Việt Anh 
- Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT.
- Điện thoại: 02103.911.349 
- Email ………….

- Ông: Phạm Xuân Tú
- Chức vụ: Giám đốc, Thành viên HĐQT
- Điện thoại: 02103.910.789, 
- Email………………

- Ông: Nguyễn Văn Bình
- Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC, Thành viên HĐQT
- Điện thoại: 02103.912.812 
- Email………………

2. Ban Giám đốc
- Ông: Phạm Xuân Tú
- Chức vụ: Giám đốc, Thành viên HĐQT
- Điện thoại: 02103.910.789 
- Email………………

- Ông: Lê Minh Trường
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại:............
- Email………………

3. Ban Kiểm soát
- Bà: Hoàng Thị Thúy Hà
- Chức vụ: Trưởng ban
- Điện thoại:.............
- Email:...................

- Ông: Nguyễn Thanh Tùng
- Chức vụ: Thành viên
- Điện thoại:.............
- Email:...................

- Ông: Giang Tiến Duy
- Chức vụ: Thành viên
- Điện thoại:.............
- Email:...................

4. Công đoàn công ty
- Ông: Nguyễn Trường Sơn
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: ............
- Email:....................

4. Đoàn thanh niên công ty
- Bà: Nguyễn Quỳnh Nga
- Chức vụ: Bí thư
- Điện thoại: ............
- Email:....................

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 
1. Phòng Tổ Chức - Hành chính
- Ông: Nguyễn Văn Bình
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: ............
- Email:....................

2. Phòng Tài chính - Kế toán  
- Ông: Bùi Trọng Dũng
- Chức vụ: Kế toán trưởng
- Điện thoại: ............
- Email:....................

3. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh 
- Ông: Nguyễn Thanh Tùng
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: ............
- Email:....................

4. Phòng Kỹ thuật - An toàn
- Ông: Nguyễn Văn Phượng
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: ............
- Email:....................

III. KHỐI HIỆN TRƯỜNG 
1. Cung đường Phúc Yên
- Địa chỉ: Số 40, đường Trần Phú, Phường Trưng Trắc, TX Phúc Yên, T Vĩnh Phúc.
- Điện thoại: 
- Email:…
- Cung trưởng ông: Lê Viết Phúc 
- ĐT: 0987.521.421
2. Cung đường Vĩnh Yên
- Địa chỉ: Phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, T Vĩnh Phúc.
- Cung trưởng ông: Nguyễn Minh Tráng
- ĐT: 0974.440.974
3. Cung đường ngang Vĩnh Yên 
- Địa chỉ: Phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, T Vĩnh Phúc.
- Cung trưởng ông: Trần Văn Thu. 
- ĐT: 0912.215.377
4. Cung đường Việt Trì
- Địa chỉ: Phường Tiên Cát, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
- Cung trưởng ông: Phạm Bá Lương
- ĐT: 0986.600.799
5. Cung cầu Việt Trì
- Địa chỉ: Phường Bến Gót, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
- Cung trưởng ông: Nguyễn Tiến Công. 
- ĐT: 0916.691.703
6. Cung đường ngang Việt Trì 
- Địa chỉ: Khu 5, Phường Vân Cơ, TP Việt Trì, T Phú Thọ
- Cung trưởng ông: Nguyễn Văn Chung. 
- ĐT: 0976.155.794
7. Cung đường Tiên Kiên
- Địa chỉ: Khu 15, Thị Trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
- Cung trưởng ông: Đỗ Trung Ngôn. 
- ĐT: 0985.791.346
8. Cung đường Phú Thọ
- Địa chỉ: Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
- Cung trưởng ông: Trần Đức Cường
- ĐT: 0386.015.479
9. Cung đường ngang Phú Thọ
- Địa chỉ: Phường Phong Châu, TX Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ
- Cung trưởng ông: Vũ Anh Long 
- ĐT: 0975.516.770
10. Cung đường Vũ Ẻn
- Địa chỉ: Xã Vũ Yển, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
- Cung trưởng ông: Nguyễn Hữu Lương
- ĐT: 0984.656.119
10. Cung đường Ấm Thượng
- Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ.
- Cung trưỏng ông: Nguyễn Nam Cao. 
- ĐT: 0988.643.674
11. Cung cầu Ấm Thượng
- Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ.
- Cung trưởng ông: Ngô Anh Tuấn. 
- ĐT : 0973.128.152.
12. Cung đường Lâm Thao
- Đia chỉ: Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
- Cung trưởng ông: Lê Quang Hưng. 
- ĐT: 0912.178.158
 

Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây