Văn bản theo cơ quan ban hành: Đường sắt Vĩnh Phú

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 62/TB-ĐSVP 26/06/2022 Chốt danh sách chia cổ tức 2021
2 Công bố thông tin 27/04/2022 Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022
3 Công bố thông tin 17/04/2022 Báo cáo thường niên năm 2021
4 Công bố thông tin 13/04/2022 Tài liệu ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022
5 Số 24/TB-HĐQT 31/03/2022 Mời họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022
6 Công bố thông tin 02/03/2022 Báo cáo tài chính năm 2021
7 Công bố thông tin 01/03/2022 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
8 Số 09/TB-HĐQT 14/02/2022 Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2022
9 Công bố thông tin 02/01/2022 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 7.265 CP
10 Công bố thông tin 02/01/2022 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 7.365 CP
11 Công bố thông tin 20/12/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 7.500 CP
12 Công bố thông tin 20/12/2021 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 7.500 CP
13 Số 781/CB-ĐSVP 20/09/2021 Công bố thông tin về Hợp đồng vay vốn dẫn đến tổng các khoản vay đạt trên 30% vốn chủ sở hữu
14 Số 100/BC-HĐQT 18/07/2021 Báo cáo quản trị 6 tháng 2021
15 2600109073 24/07/2021 Đăng ký doanh nghiệp
16 Số 99/TB-ĐSVP 18/07/2021 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020
17 Số 82/TB-ĐSVP 07/06/2021 TB chốt DS cổ đông để chia cổ tức năm 2020
18 Công bố thông tin 28/04/2021 Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
19 Công bố thông tin 28/04/2021 Báo cáo thường niên năm 2020
20 Công bố thông tin 19/04/2021 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
21 Số 45/TB-ĐSVP 07/04/2021 TB mời tham dự họp ĐH cổ đông thường niên năm 2021
22 Công bố thông tin 04/03/2021 Báo cáo tài chính 2020
23 Số 131/TB-ĐSVP 01/03/2021 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty
24 Số 01/BC-HĐQT 28/01/2021 Báo cáo quản trị năm 2020
25 Số 109/TB-ĐSVP 22/02/2021 Thông báo cử lại Người đại diện phần vốn
26 Số 86/TB-ĐSVP 07/02/2021 Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc
27 Công bố thông tin 05/02/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 7.227 CP
28 Công bố thông tin 05/02/2021 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 7.339 CP
29 Số 46/TB-ĐSVP 19/01/2021 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
30 Số 45/CB-ĐSVP 19/01/2021 Công bố thông tin hợp đồng vay vốn dẫn đến tổng các khoản vay đạt trên 30% vốn chủ sở hữu
31 Công bố thông tin 17/01/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 10.000CP
32 Công bố thông tin 17/01/2021 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.000CP
33 Số 04/TB-HĐQT 17/01/2021 Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2021
34 Số 09/NQ-ĐHĐCĐ 28/08/2020 Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
35 Công bố thông tin 17/08/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
36 Số 71/BC-HĐQT 13/07/2020 Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
37 70/TB-HĐQT 06/07/2020 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019
38 Công bố thông tin 06/07/2020 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 2.482 CP
39 Công bố thông tin 06/07/2020 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 2.500 CP
40 Số 59/TB-HĐQT 21/06/2020 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019
41 Công bố thông tin 21/06/2020 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 2.867 CP
42 Công bố thông tin 21/06/2020 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2.880 CP
43 Số 32/TB-HĐQT 06/05/2020 Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ 2020
44 Số 209/CB-ĐSVP 13/04/2020 Về việc lùi thời gian tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2020
45 Số 1167/CB-ĐSVP 09/12/2019 Công bố thông tin về việc vay vốn ngân hàng
46 Công bố thông tin 06/11/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 10.499 CP
47 Công bố thông tin 05/11/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 10.500 CP
48 Công bố thông tin 28/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.500 CP
49 Công bố thông tin 28/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 10.499 CP
50 Công bố thông tin 12/10/2019 Ông Trần Ngọc Thăng - Phó Giám đốc, đã bán 2.136 CP
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây