Văn bản theo cơ quan ban hành: Đường sắt Vĩnh Phú

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 100/BC-HĐQT 18/07/2021 Báo cáo quản trị 6 tháng 2021
2 2600109073 24/07/2021 Đăng ký doanh nghiệp
3 Số 99/TB-ĐSVP 18/07/2021 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020
4 Số 82/TB-ĐSVP 07/06/2021 TB chốt DS cổ đông để chia cổ tức năm 2020
5 Công bố thông tin 28/04/2021 Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
6 Công bố thông tin 28/04/2021 Báo cáo thường niên năm 2020
7 Công bố thông tin 19/04/2021 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
8 Số 45/TB-ĐSVP 07/04/2021 TB mời tham dự họp ĐH cổ đông thường niên năm 2021
9 Công bố thông tin 04/03/2021 Báo cáo tài chính 2020
10 Số 131/TB-ĐSVP 01/03/2021 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty
11 Số 01/BC-HĐQT 28/01/2021 Báo cáo quản trị năm 2020
12 Số 109/TB-ĐSVP 22/02/2021 Thông báo cử lại Người đại diện phần vốn
13 Số 86/TB-ĐSVP 07/02/2021 Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc
14 Công bố thông tin 05/02/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 7.227 CP
15 Công bố thông tin 05/02/2021 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 7.339 CP
16 Số 46/TB-ĐSVP 19/01/2021 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
17 Số 45/CB-ĐSVP 19/01/2021 Công bố thông tin hợp đồng vay vốn dẫn đến tổng các khoản vay đạt trên 30% vốn chủ sở hữu
18 Công bố thông tin 17/01/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 10.000CP
19 Công bố thông tin 17/01/2021 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.000CP
20 Số 04/TB-HĐQT 17/01/2021 Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2021
21 Số 09/NQ-ĐHĐCĐ 28/08/2020 Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
22 Công bố thông tin 17/08/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
23 Số 71/BC-HĐQT 13/07/2020 Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
24 70/TB-HĐQT 06/07/2020 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019
25 Công bố thông tin 06/07/2020 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 2.482 CP
26 Công bố thông tin 06/07/2020 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 2.500 CP
27 Số 59/TB-HĐQT 21/06/2020 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019
28 Công bố thông tin 21/06/2020 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 2.867 CP
29 Công bố thông tin 21/06/2020 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2.880 CP
30 Số 32/TB-HĐQT 06/05/2020 Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ 2020
31 Số 209/CB-ĐSVP 13/04/2020 Về việc lùi thời gian tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2020
32 Số 1167/CB-ĐSVP 09/12/2019 Công bố thông tin về việc vay vốn ngân hàng
33 Công bố thông tin 06/11/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 10.499 CP
34 Công bố thông tin 05/11/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 10.500 CP
35 Công bố thông tin 28/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.500 CP
36 Công bố thông tin 28/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 10.499 CP
37 Công bố thông tin 12/10/2019 Ông Trần Ngọc Thăng - Phó Giám đốc, đã bán 2.136 CP
38 Công bố thông tin 12/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Thành viên HĐQT, Giám đốc, đã mua 7.007 CP
39 Công bố thông tin 12/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 9.140 CP
40 Công bố thông tin 03/10/2019 Ông Trần Ngọc Thăng - Phó Giám đốc đăng ký bán 2.136 CP
41 Công bố thông tin 03/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 7.007 CP
42 Công bố thông tin 03/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 9.140 CP
43 Số 959/ĐSVP-TCKT 03/10/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá Toa xe goòng cũ hỏng
44 Số 958/ĐSVP-TCKT 03/10/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá Máy siêu âm (Hàn Quốc)
45 Số 71/TB-HĐQT 23/06/2019 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018
46 Trần Như Thắng 09/06/2019 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Như Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.282 CP (tỷ lệ 15,23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 12.813 CP
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.
47 Nguyễn Việt Anh 09/06/2019 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.383 CP (tỷ lệ 15,24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.337 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng CP nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.
48 Số 62/TB-ĐSVP 30/05/2019 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018
49 Số 55/TB/ĐSVP 25/04/2019 Thông báo về việc ủy quyền trong thời gian Chủ tịch HĐQT đi công tác
50 Số 45/NQ-ĐHĐCĐ 04/04/2019 Nghị quyết + Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây