Văn bản theo cơ quan ban hành: Đường sắt Vĩnh Phú

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Công bố thông tin 24/03/2023 Báo cáo thường niên năm 2022
2 Số 35/TB-HĐQT 16/03/2023 Mời dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2023
3 Công bố thông tin 28/02/2023 Ông Nguyễn Việt Anh - CT.HĐQT đã mua 2.300 CP
4 Công bố thông tin 23/02/2023 Báo cáo tài chính năm 2022
5 Công bố thông tin 21/02/2023 Ông Nguyễn Việt Anh - CT.HĐQT đăng ký mua 2300CP
6 Số 19/TB-HĐQT 08/02/2023 Chốt danh sách cổ đông để thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
7 Công bố thông tin 03/02/2023 Đăng ký kinh doanh (lần 7)
8 Công bố thông tin 31/01/2023 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
Biên bản cuộc họp
QĐ bổ nhiệm Giám đốc
9 Số 01/TB-HĐQT 09/01/2023 Mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2023
10 Công bố thông tin 03/01/2023 Đăng ký kinh doanh (lần 6)
11 Số 106/NQ-HĐQT 26/12/2022 NQ của HĐQT về phân công Phó Giám đốc phụ trách
12 Số 105/TB-HĐQT 13/12/2022 Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông bất thường
13 Số 103; 104/TB-HĐQT 14/12/2022 TB tổ chức ĐH cổ đông bất thường 2022
14 Công bố thông tin 09/12/2022 Hợp đồng kiểm toán năm 2022
15 Số 62/TB-ĐSVP 27/06/2022 Chốt danh sách chia cổ tức 2021
16 Công bố thông tin 28/04/2022 Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022
17 Công bố thông tin 18/04/2022 Báo cáo thường niên năm 2021
18 Công bố thông tin 14/04/2022 Tài liệu ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022
19 Số 24/TB-HĐQT 01/04/2022 Mời họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2022
20 Công bố thông tin 03/03/2022 Báo cáo tài chính năm 2021
21 Công bố thông tin 02/03/2022 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
22 Số 09/TB-HĐQT 15/02/2022 Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2022
23 Công bố thông tin 03/01/2022 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 7.265 CP
24 Công bố thông tin 03/01/2022 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 7.365 CP
25 Công bố thông tin 21/12/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 7.500 CP
26 Công bố thông tin 21/12/2021 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 7.500 CP
27 Số 781/CB-ĐSVP 21/09/2021 Công bố thông tin về Hợp đồng vay vốn dẫn đến tổng các khoản vay đạt trên 30% vốn chủ sở hữu
28 Số 100/BC-HĐQT 19/07/2021 Báo cáo quản trị 6 tháng 2021
29 2600109073 25/07/2021 Đăng ký doanh nghiệp
30 Số 99/TB-ĐSVP 19/07/2021 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020
31 Số 82/TB-ĐSVP 08/06/2021 TB chốt DS cổ đông để chia cổ tức năm 2020
32 Công bố thông tin 29/04/2021 Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
33 Công bố thông tin 29/04/2021 Báo cáo thường niên năm 2020
34 Công bố thông tin 20/04/2021 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
35 Số 45/TB-ĐSVP 08/04/2021 TB mời tham dự họp ĐH cổ đông thường niên năm 2021
36 Công bố thông tin 05/03/2021 Báo cáo tài chính 2020
37 Số 131/TB-ĐSVP 02/03/2021 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty
38 Số 01/BC-HĐQT 29/01/2021 Báo cáo quản trị năm 2020
39 Số 109/TB-ĐSVP 23/02/2021 Thông báo cử lại Người đại diện phần vốn
40 Số 86/TB-ĐSVP 08/02/2021 Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc
41 Công bố thông tin 06/02/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 7.227 CP
42 Công bố thông tin 06/02/2021 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 7.339 CP
43 Số 46/TB-ĐSVP 20/01/2021 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
44 Số 45/CB-ĐSVP 20/01/2021 Công bố thông tin hợp đồng vay vốn dẫn đến tổng các khoản vay đạt trên 30% vốn chủ sở hữu
45 Công bố thông tin 18/01/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 10.000CP
46 Công bố thông tin 18/01/2021 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.000CP
47 Số 04/TB-HĐQT 18/01/2021 Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2021
48 Số 09/NQ-ĐHĐCĐ 29/08/2020 Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
49 Công bố thông tin 18/08/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
50 Số 71/BC-HĐQT 14/07/2020 Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây