Văn bản theo người ký: Trần Như Thắng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Công bố thông tin 17/04/2022 Báo cáo thường niên năm 2021
2 Công bố thông tin 02/03/2022 Báo cáo tài chính năm 2021
3 Công bố thông tin 02/01/2022 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 7.365 CP
4 Công bố thông tin 20/12/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 7.500 CP
5 Công bố thông tin 28/04/2021 Báo cáo thường niên năm 2020
6 Công bố thông tin 04/03/2021 Báo cáo tài chính 2020
7 Số 109/TB-ĐSVP 22/02/2021 Thông báo cử lại Người đại diện phần vốn
8 Công bố thông tin 05/02/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 7.227 CP
9 Số 46/TB-ĐSVP 19/01/2021 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
10 Số 45/CB-ĐSVP 19/01/2021 Công bố thông tin hợp đồng vay vốn dẫn đến tổng các khoản vay đạt trên 30% vốn chủ sở hữu
11 Công bố thông tin 17/01/2021 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 10.000CP
12 Công bố thông tin 06/07/2020 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 2.482 CP
13 Công bố thông tin 21/06/2020 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 2.867 CP
14 Số 1167/CB-ĐSVP 09/12/2019 Công bố thông tin về việc vay vốn ngân hàng
15 Công bố thông tin 06/11/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đã mua 10.499 CP
16 Công bố thông tin 28/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 10.499 CP
17 Công bố thông tin 12/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Thành viên HĐQT, Giám đốc, đã mua 7.007 CP
18 Công bố thông tin 03/10/2019 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, thành viên HĐQT đăng ký mua 7.007 CP
19 Trần Như Thắng 09/06/2019 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Như Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.282 CP (tỷ lệ 15,23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 12.813 CP
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.
20 DSV 2018 24/03/2019 Báo cáo thường niên năm 2018
21 BCTC 2018 04/03/2019 Báo cáo tài chính 2018
22 Số 1183/TB-ĐSVP 16/12/2018 Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2018
23 Công bố thông tin 03/12/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đã mua 5.184 CP
24 Công bố thông tin 18/11/2018 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Như Thắng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 182.098 CP (tỷ lệ 14,81%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.184 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/11/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/12/2018.
25 Công bố thông tin 07/08/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đã mua 3930 CP
26 Công bố thông tin 29/07/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đăng ký mua 3930 CP
27 613/CV-ĐSVP 05/07/2018 Hướng dẫn nhận tiền cổ tức 2017
28 Công bố thông tin 07/03/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đã mua 8.100 CP
29 Công bố thông tin 28/02/2018 Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, đăng ký mua 8.100 CP
30 HNX 05/12/2017 Trần Như Thắng - Uỷ viên HĐQT, Giám đốc - Đăng ký mua 2.136 CP
31 Ông Trần Như Thắng 06/11/2017 Thông báo kết quả giao dịch chứng khoán của người nội bộ công ty
Ông Trần Như Thắng - Giám đốc, Thành viên HĐQT
32 Thông báo 24/10/2017 Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng
33 Báo cáo tài chính 2016 19/03/2017 Báo cáo tài chính 2016
34 BCTC 05/05/2016 Báo cáo tài chính 2015
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây