Văn bản theo người ký: Nguyễn Việt Anh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Công bố thông tin 29/04/2021 Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
2 Công bố thông tin 20/04/2021 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
3 Số 45/TB-ĐSVP 08/04/2021 TB mời tham dự họp ĐH cổ đông thường niên năm 2021
4 Số 131/TB-ĐSVP 02/03/2021 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty
5 Số 01/BC-HĐQT 29/01/2021 Báo cáo quản trị năm 2020
6 Số 86/TB-ĐSVP 08/02/2021 Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc
7 Công bố thông tin 06/02/2021 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 7.339 CP
8 Công bố thông tin 18/01/2021 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.000CP
9 Số 04/TB-HĐQT 18/01/2021 Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2021
10 Số 09/NQ-ĐHĐCĐ 29/08/2020 Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
11 Công bố thông tin 18/08/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
12 Số 71/BC-HĐQT 14/07/2020 Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
13 70/TB-HĐQT 07/07/2020 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019
14 Công bố thông tin 07/07/2020 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 2.500 CP
15 Số 59/TB-HĐQT 22/06/2020 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2019
16 Công bố thông tin 22/06/2020 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2.880 CP
17 Số 32/TB-HĐQT 07/05/2020 Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ 2020
18 Số 209/CB-ĐSVP 14/04/2020 Về việc lùi thời gian tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2020
19 Công bố thông tin 06/11/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 10.500 CP
20 Công bố thông tin 29/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10.500 CP
21 Công bố thông tin 13/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 9.140 CP
22 Công bố thông tin 04/10/2019 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 9.140 CP
23 Số 71/TB-HĐQT 24/06/2019 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018
24 Nguyễn Việt Anh 10/06/2019 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 187.383 CP (tỷ lệ 15,24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.337 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng CP nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2019.
25 Số 62/TB-ĐSVP 31/05/2019 Thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018
26 Số 55/TB/ĐSVP 26/04/2019 Thông báo về việc ủy quyền trong thời gian Chủ tịch HĐQT đi công tác
27 Số 45/NQ-ĐHĐCĐ 05/04/2019 Nghị quyết + Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019
28 Kèm theo Công văn số 31/CV-ĐSVP 25/03/2019 Tài liệu ĐH cổ đông 2018
29 Số 31/CV-ĐSVP 25/03/2019 Công bố tài liệu ĐH cổ đông 2018
30 Số 17/TB-HĐQT 27/02/2019 TB chốt DS cổ đông để tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2019
31 Công bố thông tin 27/11/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 5.185 CP
32 Công bố thông tin 19/11/2018 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Việt Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: DSV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 182.198 CP (tỷ lệ 14,82%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.185 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/11/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/11/2018.
33 Công bố thông tin 08/08/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 3929 CP
34 Công bố thông tin 31/07/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 3929 CP
35 84/TB-ĐSVP 27/07/2018 Bổ nhiệm kế toán trưởng, Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú
36 71/CBTT-HĐQT 25/07/2018 Công bố thông tin thay đổi Trưởng ban Kiểm soát công ty
37 68/NQ-ĐHCĐ 10/07/2018 Nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản 7/2018
38 63/TH-HĐQT 29/06/2018 Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
39 57/TB-HĐQT 21/06/2018 Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017
40 52/TB-HĐQT2018 18/06/2018 Thông báo đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt danh chia Cổ tức 2017
41 Hồ sơ ĐH 19/04/2018 Nghị quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2018
42 Số 18/TB-HĐQT 20/03/2018 Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
43 Công bố thông tin 10/03/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đã mua 7793 CP
44 Công bố thông tin 01/03/2018 Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 7793 CP
45 Số 11/NQ-HĐQT và Số 13/TB-HĐQT 26/02/2018 NQ về việc tổ chức ĐH cổ đông năm 2018 và TB đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐH
46 Số 05/BC-HĐQT 19/01/2018 Công bố thông tin Cổ đông lớn
47 HNX 06/12/2017 Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT- Đăng ký mua 2.150 CP
48 1230/TB-ĐSVP 01/12/2017 TB Lựa chọn đơn vị kiểm toán
49 Nghị quyết .số 71/NQ-HĐQT 17/11/2017 NQ HĐQT về lấy ý kiến bằng văn bản
50 Ông Nguyễn Việt Anh 07/11/2017 Thông báo kết quả giao dịch chứng khoán của người nội bộ công ty
Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây