Thành viên ĐSVP

sl 1

Trụ sở Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú

I. BAN ĐIỀU HÀNH 
1. Hội đồng quản trị
- Ông: Nguyễn Việt Anh 
- Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT.
- Điện thoại: 02103.911.349 
- Email ………….

- Ông: Trần Như Thắng
- Chức vụ: Giám đốc, Thành viên HĐQT
- Điện thoại: 02103.910.789, 
- Email………………

- Ông: Nguyễn Văn Bình
- Chức vụ: Trưởng phòng TC-HC, Thành viên HĐQT
- Điện thoại: 02103.912.812 
- Email………………

2. Ban Giám đốc
- Ông: Trần Như Thắng
- Chức vụ: Giám đốc, Thành viên HĐQT
- Điện thoại: 02103.910.789 
- Email………………

- Ông: Trần Thanh Tâm
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại: 02103.911.348 
- Email……………..

- Ông: Trần Ngọc Thăng
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại:............
- Email………………

- Ông: Phạm Xuân Tú
- Chức vụ: Phó Giám đốc
- Điện thoại:............ 
- Email………………

3. Ban Kiểm soát
- Ông: Bùi Trọng Dũng
- Chức vụ: Trưởng ban
- Điện thoại:.............
- Email:...................

- Ông: Nguyễn Thanh Tùng
- Chức vụ: Thành viên
- Điện thoại:.............
- Email:...................

- Ông: Giang Tiến Duy
- Chức vụ: Thành viên
- Điện thoại:.............
- Email:...................

4. Công đoàn công ty
- Ông: Nguyễn Trường Sơn
- Chức vụ: Chủ tịch
- Điện thoại: 0982.155.571
- Email:...................

4. Đoàn thanh niên công ty
- Ông: Nguyễn Đức Trọng
- Chức vụ: Bí thư
- Điện thoại: 0982.892.660
- Email:...................

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG 
1. Phòng Tổ Chức - Hành chính
- Điện thoại: 02103.912.812
- Ông: Nguyễn Văn Bình
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0982.744.634
- Email:..........................

2. Phòng Tài chính - Kế toán  
- Điện thoại: 02103.910.246
- Ông: Nguyễn Hữu Tạo
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0982.412.622.

3. Phòng Kế hoạch - Kinh doanh 
- Điện thoại: 02103.912.817
- Ông: Khuất Năng Tiến
- Chức vụ: Phó phòng, 
- Email….......................
- Điện thoại: 0913.310.015

4. Phòng Kỹ thuật - An toàn
- Điện thoại: 02103.911.347
- Ông: Nguyễn Văn Phượng
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0978.554.793 
- Email......................................

5. Phòng Quản lý công trình
- Ông: Phạm Xuân Tú
- Chức vụ: Phó Giám đốc, kiêm Trưởng phòng
- Điện thoại: 0972.273.400 
- Email………………

III. KHỐI HIỆN TRƯỜNG 
1. Cung đường Thạch Lỗi. 
- Địa chỉ: Thị chấn Chi Đông, Huyên Mê Linh, TP Hà Nội
- Điện thoại: 02113.834.021
- Email:…......................................................................
- Cung trưởng ông: Bùi Văn Nhạ. 
- ĐT: 0988.595.438

2. Cung đường Phúc Yên
- Địa chỉ: Số 40, đường Trần Phú, Phường Trưng Trắc, TX Phúc Yên, T Vĩnh Phúc.
- Điện thoại: 
- Email:…
- Cung trưởng ông: Lê Viết Phúc 
- ĐT: 0987.521.421

3. Cung đường Hương Canh
- Địa chỉ: Huyện Bỉnh Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Điện thoại: ............................................
- Email:.........................................
- Cung trưởng ông: Đỗ Vũ Dũng
- ĐT: 0912.851.799

4. Cung đường Vĩnh Yên
- Địa chỉ: Phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, T Vĩnh Phúc.
- Điện thoại: 
- Email:.....................................
- Cung trưởng ông: Nguyễn Minh Tráng
- ĐT: 0974.440.974

5. Cung đường Hướng Lại
- Địa chỉ: Xã Chấn Hưng, Huyên Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Điện thoại: 
- Email:.............................................
- Cung trưởng ông: Lê Quang Hưng. 
- ĐT: 0912.178.158

6. Cung đường Việt Trì
- Địa chỉ: Phường Bến Gót, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 
- Email:
- Cung trưởng ông: Phạm Bá Lương
- ĐT: 0986.600.799
7. Cung đường Phủ Đức
- Địa chỉ: Khu 5, Phường Vân Cơ, TP Việt Trì, T Phú Thọ
- Điện thoại: 
- Email:
- Cung trưởng ông: Trần Văn Tú 
- ĐT: 0947.337.688

8. Cung đường Tiên Kiên
- Địa chỉ: Khu 15, Thị Trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 
- Email:........................................
- Cung trưởng ông: Đỗ Trung Ngôn. 
- ĐT: 0985.791.346

9. Cung đường Phú Thọ
- Địa chỉ: 
- Điện thoại: 
- Email:
- Cung trưởng ông: Lê Xuân Dũng
- ĐT: 0968.526.907

10. Cung đường Chí Chủ
- Địa chỉ: Chí Tiên - Thanh Ba - Phú Thọ
- Điện thoại: 0210.3886.013. 
- Email:
- Cung trưởng ông: Vũ Anh Long 
- ĐT: 0975.516.770

11. Cung đường Vũ ẻn
- Địa chỉ:
- Điện thoại: 0210.3669.157. 
- Email:......................................
- Cung trưởng ông: Nguyễn Hữu Lương
- ĐT: 0984.656.119

12. Cung đường ấm Thượng
- Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 02103.883.030, 
- Email:..............................
- Cung trưởng ông: Tạ Quang Ánh. 
- ĐT: 0912.177.827

13. Cung đường Đoan Thượng
- Địa chỉ: Đan Thượng - Hạ Hòa - Phú Thọ
- Điện thoại: 02103.883.648. 
- Email:..................................
- Cung trưỏng ông: Nguyễn Nam Cao. 
- ĐT: 0988.643.674

14. Cung cầu Việt Trì
- Địa chỉ: Phường Bến Gót, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 0210.3862.852. 
- Email:.....................................
- Cung trưởng ông: Nguyễn Tiến Công. 
- ĐT: 0916.691.703

15. Cung cầu Ấm Thượng
- Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 0210.3883.697. 
- E mail:.......................................
- Cung trưởng ông: Ngô Anh Tuấn. 
- ĐT : 0973.128.152.

16. Cung đường Lâm Thao
- Đia chỉ:
- Điện thoại: 0210.3825.170. 
- Email:...................................
- Cung trưởng ông: Nguyễn Văn Tạo.
- ĐT: 0985.111.951

17. Đội công trình đường sắt
- Đội trưởng ông: Nguyễn Văn Đệ
- ĐT. 0975.318.014

18. Đội thi công cơ giới
- Đội trưởng ông: Trần Văn Thu
- ĐT. 0912.152.377

19. Đội xản suất vật liệu
- Địa chỉ: P Bến Gót, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
- Đội trưởng ông: Đặng Văn Khương.
- ĐT. 0912.403.627

20. Cung đường ngang Vĩnh Yên 
- Địa chỉ: Phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, T Vĩnh Phúc.
- Cung trưởng ông: Ngô Đức Thọ. 
- ĐT: 0919.268.914

21. Cung đường ngang Việt Trì 
- Địa chỉ: Phường Tiên Cát, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
- Cung trưởng ông: Nguyễn Văn Chung. 
- ĐT: 0976.155.794

22. Cung đường ngang Phú Thọ
- Địa chỉ: Phường Phong Châu, TX Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ
- Cung trưởng ông: Đỗ Vũ Đăng 
- ĐT: 01676.379.871

Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây